Podmienky ochrany osobných údajov

I. Základné ustanovenie

1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je FENOZA s.r.o. IČ 02106647 so sídlom: Svat. Čecha 360 Prštné, 760 01 Zlín, Česká Republika. (ďalej len: „správca“).

2. Kontaktné údaje správcu sú

Adresa: Svat. Čecha 360 Prštné, 760 01 Zlín, Česká Republika

Email: obchod@fenozashop.sk

3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo, či nepriamo identifikovať, hlavne odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

4. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.

2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
- plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
- oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (hlavne pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
- Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (hlavne pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

2. Účelom spracovania osobných údajov je
- vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavene objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju zo strany správcu plniť,
- zasielanie obchodných oznámení a činenie ďalších marketingových aktivít.

3. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takým spracovaním ste poskytol/la svoj výslovný súhlas.

IV. Doba uchovávania údajov

1. Správca uchováva osobné údaje
- po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).
- po dobu, pokiaľ je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 10 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

1. Príjemcami osobných údajov sú osoby
- podieľajúce sa na dodaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
- zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
- zaisťujúce marketingové služby.

2. Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretích zemí (do zemí mimo EU) alebo medzinárodnej organizácií.

3. Prevádzkované služby, zaisťujúce marketingové a podporné služby
- Google analytics - zaznamenáva cookie a použitie webu
- Google Adwords - zaznamenáva cookie a použitie webu
- Google nákupy - žiadosť o recenziu, zaznamenáva email pokiaľ odsúhlasíte v procese objednávky
- Heureka - zaznamenáva konverzie nákupu a email pre službu "Overené zákazníkmi"
- SmartSupp - zaznamenáva cookie a použitie webu

VI. Vaše práva

1. Za podmienok stanovených v GDPR máte
- právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
- právo na opravy osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR.
- právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
- právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
- právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
- právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok. Odvolať súhlas môžete kedykoľvek vo svojom vlastnom účte zákazníka.

2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zabezpečeného / šifrovaného přístupu na web, šifrování hesel zákazníků v databázi, pravidelných aktualizací systému, pravidelné zálohy systému.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenie

1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste sa zoznámil/a s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste sa zoznámil/a s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol/a.


IX. Osobné údaje a cookies

Pri návšteve našej webovej stránky o vás môžeme zhromažďovať určité informácie, ako sú napr. IP adresa, dátum a čas prístupu na našu webovú stránku, informácie o vašom internetovom prehliadači, operačnom systéme či nastavení vášho jazyka. Môžeme tiež spracovávať informácie o vašom správaní na našich webových stránkach, tj napr. aké odkazy na našich webových stránkach navštívite a ktorý tovar je vám zobrazený. Informácie o vašom správaní na webe sú však z dôvodu vášho maximálneho súkromia anonymizované, a preto ich ani sami nedokážeme priradiť konkrétnemu užívateľovi, tj konkrétnej osobe.

Čo je súbor cookie?

Ide vlastne o malý textový súbor, ktorý vznikne navštívením každej webovej stránky. Využíva sa ako štandardný nástroj na ukladanie informácií o tom, ako sú naše stránky využívané. Dokážeme tak odlíšiť (nie však identifikovať) jednotlivých užívateľov od seba a prispôsobiť obsah konkrétnym preferenciám. Súbory cookie sú dôležité. Bez nich by prehliadanie webu bolo oveľa zložitejšie.

Na čo sa cookies používajú?

Používame cookies napríklad na zachovanie prepnutia zobrazenia z mobilných zariadení do PC verzie webu, na zachovanie vašich preferencií pri prezeraní týchto webových stránok, informáciu o zvolenom jazyku alebo mene a pod. Podrobnejšie informácie získate na uvedenom kontakte prevádzkovateľa webu.

Ďalej používame cookies tretích strán (napr. Google Analytics na analýzu návštevnosti). Tieto cookies môžu byť využité na reklamné účely formou remarketingu na spriatelených weboch týchto spoločností a pod. Tieto cookies sú riadené tretími stranami a nemáme prístup k čítaniu alebo zápisu týchto dát.

1. Nevyhnutne nutné súbory cookies:
Tieto súbory cookies sú nevyhnutné pre prevádzku našich služieb a nemožno ich vypnúť. Obvykle sa nastavujú iba v reakcii na vaše akcie, ako je napríklad vytvorenie účtu alebo uloženie zoznamu prianí na neskôr.

2. Analytické súbory cookies:

Analytické cookies nám pomáhajú vylepšiť náš web, z čoho vo výsledku ťažíte opäť vy. Analytické cookies na našom webe sú zhromažďované skriptom spoločnosti Google Inc., ktorá následne tieto dáta anonymizuje. Po anonymizácii sa už nejedná o osobné údaje, pretože anonymizované cookies nemožno priradiť konkrétnemu užívateľovi, resp. konkrétnej osobe. My pracujeme iba s cookies v anonymizovanej podobe. Preto nedokážeme z cookies zistiť, ako sa konkrétny užívateľ na našom webe správal (aké stránky navštívil, aký tovar si prezeral a pod.)

Používame tieto analytické cookies:
- Google Analytics (tretia strana) - určené na sledovanie prevádzky na webových stránkach a vyhodnocovanie dát z návštevnosti.

3. Marketingové súbory cookies

Keď prijmete marketingové súbory cookies, dávate nám súhlas umiestniť do vášho zariadenia súbory cookies, ktoré vám poskytnú relevantný obsah zodpovedajúci vašim záujmom. Tieto súbory cookies môžu byť nastavené nami alebo našimi reklamnými partnermi prostredníctvom našich stránok. Ich účelom je vytvoriť profil vašich záujmov a zobrazovať vám relevantný obsah na našich webových stránkach aj na webových stránkach tretích strán.

Používame tieto marketingové cookies:

Google ADS (tretia strana) - určené pre reklamné kampane s identifikáciou záujmu o konkrétne produkty.
Heureka (tretia strana) - určené pre reklamné kampane s identifikáciou záujmu o konkrétne produkty.
Facebook (tretia strana) - určené pre reklamné kampane s identifikáciou záujmu o konkrétne produkty.

Súhlas s ukladaním cookies

Väčšina prehliadačov cookies automaticky akceptuje, pokiaľ nie je prehliadač nastavený inak. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookies. Použitie cookies môžete obmedziť alebo zablokovať v nastavení svojho webového prehliadača. Informácie o nastavení konkrétneho prehliadača nájdete na uvedených adresách:

Ako môžete ovplyvniť, ktoré z vašich cookies budeme spracovávať

Stačí používať niektorý z bežných internetových prehliadačov (napr. Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome) so zapnutou funkciou anonymného prehliadania, ktorá zabráni ukladaniu údajov o navštívených weboch, popr. si v prehliadači môžete ukladanie cookies úplne zakázať. Pokiaľ však zakážete aj spracovávanie technických a funkčných cookies, znemožníte tým fungovanie niektorým funkciám, ktoré vám pomáhajú.

Za účelom zobrazenia prispôsobených ponúk a cielenej reklamy v rámci reklamných a sociálnych sietí na iných webových stránkach, než je náš web, taktiež odovzdávame reklamným a sociálnym sieťam údaje o vašom správaní na webe. Takýmto partnerom však neodovzdávame vaše identifikačné údaje (dáta sú anonymizované). Zoznam partnerov:

- Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://policies.google.com/technologies/ads.
- Facebook Ireland Limited, se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://cs-cz.facebook.com/about/privacy.
- Seznam.cz, a.s., IČO 26168685.
- Heureka Group a.s., Česká republika,  podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://www.heurekashopping.cz/pro-zakazniky/podminky-pouzivani-pro-zakazniky/ochrana-soukromi

Spracovávanie analytických cookies z našej strany môžete jednoducho nastaviť v spodnej časti webu. Vypnutím analytických cookies nám však bohužiaľ podstatne sťažíte zlepšovanie nášho internetového obchodu.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.1.2022.

Produkt bol pridaný do zoznamu obľúbených
Produkt bol pridaný do porovnania.